Karta informacyjna przedsięwzięcia – czym jest?

Karta informacyjna przedsięwzięcia – czym jest?

Wiele typów inwestycji wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, zanim możliwe będzie rozpoczęcie jakichkolwiek prac. Wynika to z faktu, że inwestycje te potencjalnie mogą mieć bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne, jeśli na przykład zostaną zrealizowane w złym miejscu, czasie lub w nieprawidłowy sposób. Pewną istotną formalnością, która łączy się ze wspomnianą decyzją środowiskową, jest karta informacyjna przedsięwzięcia, nazywana także w skrócie KIP.

Warto dowiedzieć się o niej więcej, aby w razie czego jej pozyskanie było szybkie, sprawne i bezproblemowe. W takim razie, czym ona dokładnie jest i skąd ją wziąć? Co zazwyczaj się w niej znajduje? Wszystkiego dowiecie się poniżej. Zapraszamy!

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, w którym znajdują się informacje w zakresie tego, jaki wpływ na środowisko naturalne może mieć planowana inwestycja. Wśród typów inwestycji, w przypadku których najczęściej sporządza się karty informacyjne, można wymienić budowę farm fotowoltaicznych, domów jednorodzinnych czy stacji paliw. Jaki jest związek karty informacyjnej przedsięwzięcia z decyzją środowiskową? To proste – poprawnie przygotowaną KIP powinno się dołączyć do wniosku o wydanie przez odpowiedni organ takiej decyzji.

Bez karty otrzymanie pozytywnej decyzji może okazać się niemożliwe, a to z kolei sprawi, że będzie trzeba poprawić wniosek i złożyć go ponownie, aby móc rozpocząć budowę. W teorii taką kartę przygotować może każdy (a do wniosku dołącza ją inwestor), natomiast w praktyce karta informacyjna przedsięwzięcia Toruń powinna zostać stworzona przez specjalistów w tej dziedzinie, posiadających odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie zawodowe. W przeciwnym wypadku KIP może okazać się błędna i z tego względu zostanie odrzucona.

Co znajduje się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia?

Przede wszystkim każda karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje dotyczące inwestycji, między innymi to, pod jakim dokładnie adresem będzie realizowana, a także, o jakim typie inwestycji mowa. Na tym jednak nie koniec. W dokumencie muszą się także znaleźć dane dotyczące potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko inwestycji, m.in. w zakresie hałasu, zanieczyszczeń czy skutków ewentualnej awarii.

Nie można zapomnieć również o informacjach dotyczących elementów przyrody znajdujących się na danym obszarze, które znajdują się pod ochroną gatunkową. Jednocześnie inwestor powinien także przedstawić w KIP sposoby, na jakie planuje zminimalizować wymienione negatywne skutki inwestycji lub całkowicie je ominąć.

Dodaj komentarz