Do kiedy pit, czyli kilka słów o terminach podatkowych

Do kiedy pit, czyli kilka słów o terminach podatkowych

Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli dochody, muszą pamiętać o terminowym rozliczeniu się z nich z fiskusem. Muszą oni nie tylko wybrać odpowiednią deklarację i wypełnić ją właściwymi danymi, ale również wysłać bądź doręczyć zeznanie w ustawowym terminie.

Terminy na rozliczenie PIT

Pytanie, do kiedy pit, zadaje sobie niemal każdy podatnik. Tymczasem odpowiedź na nie znajdziemy przede wszystkim w ustawie. Terminy podatkowe różnią się w zależności od typu deklaracji, jaką składamy. Najwcześniej, bo do 28 lutego, należy złożyć deklarację PIT-28. Jest ona przeznaczona dla podatników, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz dla tych, którzy osiągają przychody z tytułu najmu nieruchomości. Tymczasem do 30 kwietnia rozliczyć muszą się podatnicy, którzy składają PIT-37 (ich dochody rozliczane są przez płatników), PIT-36 (prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się za pomocą skali), PIT-36(L) (prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się za pomocą podatku liniowego), PIT-38 (z tytułu przychodów kapitałowych). Jeśli termin podatkowy wypada w dzień wolny od pracy, to deklarację należy złożyć najpóźniej następnego dnia roboczego.

Zapłata należnego podatku – do kiedy?

Terminowe złożenie deklaracji podatkowej to jedna strona medalu, gdyż pozostaje jeszcze zapłata zobowiązania, które wynika bezpośrednio z formularza. Dotyczy to podatników, którzy w ciągu roku uiszczali zbyt niskie zaliczki na podatek dochodowy bądź korzystali z nienależnych im przywilejów. Wtedy też powstaje kwota do zapłaty, którą należy uiścić najpóźniej do ustawowego terminu podatkowego. Dla PIT-28 będzie to 28 lutego, dla pozostałych deklaracji – 30 kwietnia. Pamiętajmy, że nieterminowa zapłata wiąże się z koniecznością zapłacenia karnych odsetek, które naliczane są w sposób przewidziany w ustawie. Zazwyczaj jednodniowa zwłoka nie wpływa znacznie na ich wysokość, lecz kilka dni opóźnienia już tak.

Niezłożenie deklaracji w terminie

Podatnicy, którzy nie złożyli deklaracji w terminie, muszą jak najszybciej dopełnić swoich obowiązków. Należy więc w dowolny sposób – internetowo, osobiście lub za pośrednictwem poczty – złożyć zeznanie podatkowe wraz z czynnym żalem. Jest to dokument, w którym podajemy przyczynę zwłoki. Może być nim choroba, błąd ludzki, ważny wyjazd czy innego rodzaju powód, przez który niecelowo spóźniliśmy się ze złożeniem deklaracji. Czynny żal obowiązkowo należy dołączyć do deklaracji, bowiem w przeciwnym razie może zostać nałożona na nas kara finansowa. 

Dodaj komentarz